Over ons

Welkom!


Lerne is sinds 1997 actief als een psychotherapeutische praktijk waar psychologen & psychotherapeuten hulp aanbieden in de vorm van gesprekstherapie, psychosociale begeleidingen en speltherapie. Je kan ons vinden in Berlaar (Stationsstraat 208) en Antwerpen (Tentoonstellingslaan 31).


In onze praktijk zijn er twee teams.

In het Kinder-en jongerenteam (KIT) doen we een aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen. 

In het Volwassenenteam (VWT) richten we ons (jong)volwassenen en ouderen.

De medewerkers van Lerne  geven eveneens vorming en bijscholing rond specifieke thema’s aan jongeren, ouders en begeleidingsteams.

Wij vinden het belangrijk om deze therapeutische eigenheid te combineren met een goede teamwerking, waar plaats is voor samenwerken, overleg, intervisie en studie. Wij hopen op deze wijze u met de meest passende zorg of advies te kunnen bijstaan.Opgepast tariefwijziging vanaf 1 maart 2023:

Voor de intake-fase (1 of meerdere gesprekken), een relatie- of gezinsgesprek of ouderbegeleiding wordt €70 gevraagd.

De bijdrage voor de individuele therapeutische gesprekken bedraagt €60. 

Wat is psychotherapie?


Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Therapeutische gesprekken kunnen u helpen om uw klachten te verminderen en meer hanteerbaar te maken.

Een psychotherapeut lost geen problemen op, maar helpt u om anders naar bepaalde situaties te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of vaardigheden te ontwikkelen om met moeilijke situaties om te gaan.

Psychotherapie kan gericht zijn op een individu, koppel of gezin.


Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie (o.a. gedragstherapie, psychoanalytische therapie, systeemtherapie, cliëntcentered therapie), elke vorm met een eigen denkkader en methodieken.


Hoe verloopt een psychotherapeutisch proces?


Tijdens een intakegesprek wordt er nagegaan wat het probleem is, hoe het probleem volgens u ontstaan is, wat er reeds ondernomen werd om het probleem op te lossen en hoe uw context eruit ziet. Wij vinden het belangrijk om samen met u de hulpvraag en de therapieverwachtingen duidelijk te formuleren.

Na het intakegesprek wordt in overleg met u het verdere verloop van het therapeutisch proces bepaald. Indien nodig wordt u gericht doorverwezen. Het therapeutisch proces heeft steeds een invloed op uw omgeving. Daarom kan het ook zinvol zijn om uw netwerk te betrekken.


De afronding is een belangrijk onderdeel van een therapeutisch proces om te voorkomen dat mensen in oude patronen hervallen. Hier wordt dan ook de nodige zorg aan besteed.


Elk therapeutisch proces kent een individueel verloop, afhankelijk van uw situatie en hulpvraag. In functie daarvan wordt de frequentie van de gesprekken bepaald en eventueel aangepast doorheen de therapie.


Vertrouwelijkheid


Elke therapeut is verbonden aan de deontologische code van de beroepsvereniging. Hierdoor zijn wij eveneens verbonden aan het beroepsgeheim: de therapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Met akkoord van de cliënt kan met andere betrokken hulpverleners (zoals huisarts, school, CLB, psychiater) overlegd worden.

 

Vorming


Naast psychotherapie kan je bij Lerne ook terecht voor vorming en opleiding. Lerne geeft intern en extern workshops en vorming rond specifieke thema’s (opvoeding, ontwikkelingsproblemen, faalangst, …) zowel aan jongeren zelf, de ouders of aan pedagogische en begeleidingsteams. Voor meer info of vragen: stuur ons een mailtje!


Het kinder-en jongerenteam biedt ambulante hulp in de vorm van gesprekstherapie, psychosociale begeleiding en speltherapie. Zowel in Berlaar (Stationsstraat 208, 2590 Berlaar) als in Antwerpen (Tentoonstellingslaan 31, 2020 Antwerpen) is het kinder-en jongerenteam actief.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met verscheidene hulpvragen bij ons terecht:

– gedragsproblemen
– emotionele problemen bij kinderen en jongeren (angsten, depressie, negatief zelfbeeld,…)
– ouders met opvoedingsvragen of –problemen
– problemen in de gezinsrelaties
– sociale problemen
– faalangst, schoolproblemen, assertiviteit
– psychosomatische klachten
– verwerkingsproblematieken, rouwverwerking, scheidingsverwerking
– trauma
– identiteits- en levensvragen
– ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS,…)


Het volwassenenteam biedt individuele gesprekstherapie en relatietherapie aan mensen die moeilijkheden ervaren op psychisch of relationeel vlak. We richten ons op volwassenen vanaf 18 jaar. U kan naar ons worden verwezen door uw huisarts of psychiater maar u kan ook op eigen initiatief contact met ons opnemen.

Redenen om een therapie op te starten, kunnen zeer verscheiden zijn:

– problemen op vlak van identiteit (onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen,…)

– emotionele problemen (angsten, depressie, stemmingsschommelingen,…)

– relationele moeilijkheden

– moeilijkheden met verwerking (rouw, verlies, trauma,…)

– levensfaseproblemen, geconfronteerd worden met moeilijke situaties en aanpassingsmoeilijkheden

– moeilijkheden op het werk (burn-out, stress…)

– psychosomatische klachten

– verwerken van lichamelijke beperkingen/ziekte

– zingevingsvragen

– communicatieproblemen


...


Kinder-en jongerenteam

Goedele Sprengers

 • (°1984)
 • consultatie in Antwerpen
 • Klinisch orthopedagoog
 • Familiaal bemiddelaar
 • Gezins-, relatie-, en systeempsychotherapeut
 • Werkzaam bij Lerne sinds juli 2011
 • Bij Goedele kunnen zich ook jongvolwassenen (<30jaar) aanmelden

Leen Van Nyen

 • (°1987)
 • consultatie in Antwerpen
 • Klinisch orthopedagoog
 • Experiëntieel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut
 • Werkzaam bij Lerne sinds juli 2013

Hilke Jespers

 • (°1980)
 • consultatie in Berlaar
 • Klinisch orthopedagoog
 • Experiëntieel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut i.o.
 • Specialisatie ondersteuning bij bemoeilijkte leertrajecten
 • Specialisatie psychosociale ondersteuning bij rampen
 • Werkzaam bij Lerne sinds 2014

  Farah Tellier

  • (°1970)
  • consultatie in Berlaar
  • Studiecoach, gezinsbegeleider, bemiddelaar
  • Integratief therapeut
  • Werkzaam bij Lerne sinds juli 2019


  Volwassenenteam

  Linda Fulcra

  • (°1970)
  • consultatie in Berlaar
  • Klinisch psycholoog-psychotherapeut
  • Ouderenpsycholoog
  • Klinisch psycholoog-supervisor
  • Specialisatie rouw en verlies/levensfase-gerelateerde moeilijkheden/ angst en spanning
  • Werkzaam bij Lerne sinds januari 2017

  Farah Tellier

  • (°1970)
  • consultatie in Berlaar
  • Studiecoach, gezinsbegeleider, bemiddelaar
  • Integratief therapeut
  • Werkzaam bij Lerne sinds juli 2019


  Hilke Jespers

  • (°1980)
  • consultatie in Berlaar
  • Klinisch orthopedagoog
  • Experiëntieel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut i.o.
  • Specialisatie ondersteuning bij bemoeilijkte leertrajecten
  • Specialisatie psychosociale ondersteuning bij rampen
  • Werkzaam bij Lerne sinds 2014

   Julie Van Elst

   • (°1994)
   • consultatie in Berlaar
   • Seksuoloog
   • Integratief therapeut i.o.
   • Specialisatie ACT
   • Werkzaam bij Lerne sinds augustus 2021 (momenteel in zwangerschapsrust)

   Aanmelden, tarieven en terugbetaling.


   Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur via het contactformulier


   Zowel aanmeldingen voor Antwerpen (kinderen- en jongeren) als voor Berlaar  (jongeren en volwassenen) kunnen via het contactformulier.

   U kan ook een bericht achterlaten op het antwoordapparaat van ons algemeen nummer (0483 15 85 50).


   Tarieven


   Voor de intake-fase (1 of meerdere gesprekken), een relatie- of gezinsgesprek of ouderbegeleiding wordt €70 gevraagd.

   De bijdrage voor de individuele therapeutische gesprekken bedraagt €60.

   Consulten worden steeds afgerekend aan het einde van de sessie, u kan contant betalen of via de app voor mobiel betalen op uw smartphone.


   Terugbetaling


   De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor psychotherapie. Contacteer hiervoor uw mutualiteit of kijk het even na op de website van Opgangvzw. U brengt de nodige documenten mee naar de sessie en die worden dan ter plaatse ingevuld.   Vind ons

   Lerne

   locatie Berlaar

   Stationsstraat 208


   Lerne

   locatie Antwerpen

   Tentoonstellingslaan 31


   Contact